Textilhistoriska gruppen i Nyköping

norr02

Textilhistoriska gruppen i Nyköping startade som studiecirkel och omvandlades 2006 till ideell förening.

TEXTILHISTORISKA
gruppen i Nyköping

har som mål att

bevara Nyköpings textilhistoriska arv
genom forskning, intervjuer och dokumentation

levandegöra den 400-åriga textila eran
genom studiecirklar, föreläsningar och skolengagemang

fors

intressera och engagera Nyköpingsbor och hitresta
genom utställningar, möten, berättelser och beskrivningar

förvalta föremål från den textila epoken
till kommande generationer

föra vidare kunskap om nya textilier och formgivning med grund i gamla kunskaper/traditioner över skiljelinjer mellan olika kulturer och släktled

Aktuellt

Ändrad tid för årsmötet
Läs mer...Brev till medlemmarna
Läs mer...Resurs - inte avfall
Läs mer...Nyköpings textila industrihistoria
Läs mer...Varför bli medlem i Textilhistoriska gruppen?
Läs mer...

 

nkvillan